Fastighetsskötsel

Akut och Jour

Vardagar 08.00 – 16.00

Övrig tid

Kontorstid Fastighetskötare Pentti

Telefon 070-318 93 02

Securitas Akut


Jourmontör Securitas: 08-657 77 00

Störningsjour Securitas: 08-657 77 00Vid akuta fel utanför kontorstid som t.ex. stigande avlopp, läckage i rörsystem eller andra fel som kan skada fastigheten, har vi slutit avtal med Jourmontör Securitas som hjälper oss dygnet runt.
Störningsjour kan användas efter att man själva har ringt på hos den störande men störningen inte upphör exempelvis av fest eller vid renoverings arbeten, detta gäller sena kvällar och nätter. Obs! kostnad för utryckning kommer att tas av störande eller om man felaktigt ringer störningsjouren av anmälaren.