Föreningens kontor finns på baksidan av husen, i ett av garagen. Vår brevlåda hittar du inne på Mörsilsgatan 8 där du kan lämna meddelanden och dokument till styrelsen (även nycklar vid behov).

Telefon: Hittas i trapphuset för våra boenden, används bara i bråskande fall. Övrig kontakt hänvisar vi till vår epost.
E-post:

Ordförande Magnus Pargeus
Ledamot Sophie Wennerström
Ledamot Michaela Thomsson
Ledamot Josefin Nilsson
Ledamot Adi Sahic
Ledamot Josefina Neiminen
Ledamot Adriana Mitrus