Nyheter

Styrelsen vill tacka alla boende som hjälpte till vid vårstädningen. Tillsammans gjorde vi stora insatser i söndags med bland annat ihopsamling av skräp till containern, sopning, trädgårdsarbete och mycket annat. Mycket trevligt att det blev en sån god uppslutning!

Tack åter igen!

Allmänna råd till boende och besökare

Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående rekommendationer:

  • Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar
  • Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar
  • Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga
  • Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta
  • Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket

 

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 

Information ovan hämtad 2020-03-25 från https://www.fastighetsagarna.se/fakta/broschyrer-och-faktablad/Boendeinformation/allmanna-rad-till-hyresgaster-och-besokare/

For information in English, please contact the board at

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för 2019 och önska er ett gott nytt år! Vi blickar framåt för att möta ett nytt decennium med ny energi och inspiration. Tack för i år!

Trapphusrenoveringen har fortgått under sommaren och hösten. Väggar och golv är nu målade och någon restpunkt kvarstår. Det som nu återstår är att polera de marmorerade trappgolven vilket sker under den närmaste tiden. Bilder på resultatet kommer inom kort.

Entreprenör för arbetet är Olofssons måleri AB.

Trapphusrenovering pågår enligt föreningens underhållsplan. Väggar och tak har målats i trapphusen och golven i källargångar och cykelförråd håller på att målas. Färgerna går i vitt, grönt och grått. Betonggolv målas med vattentålig färg. Ledstänger har justerats och portarna har fått ordentlig underhållsmålning. Några mindre jobb åter så som byte av några träpaneler och att fina till det polerade golvytorna. Arbetet beräknas vara klart till hösten 2019." 
 
Här ser ni de några av färgvalen i trapphusen innan ommålningen påbörjades. (foto: Michaela Thomsson):