Nyheter

Asfaltering

Som ni säkert sett är baksidan asfalterad, däremot kommer entrepenören att återkomma i vecka 31 för att slutföra vissa detaljer innan man påbörjar med framsidan. Den beräknas preliminärt att starta vecka 32 och pågå en vecka. Förändingar kan ske beroende på vädret!